§ 1. - Dodatkowe urlopy dla niektórych pracowników zatrudnionych w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.31.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1967 r.
§  1.
Pracownikom zatrudnionym w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach na stanowiskach określonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia przysługuje w okresie do dnia 31 grudnia 1972 r. płatny urlop dodatkowy w wymiarze 14 dni roboczych w roku kalendarzowym.