[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. - Dz.U.2021.1808 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1808 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa warunki nabywania prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego oraz zasady jego wypłaty.