Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.321

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2021 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa warunki nabywania prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego oraz zasady jego wypłaty.