§ 8. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  8.
1.
Po zakończeniu pełnienia dyżuru lub służby dyżurnej żołnierza zwalnia się z wykonywania zadań służbowych w tym dniu.
2.
Jeżeli od zakończenia dyżuru lub służby dyżurnej do rozpoczęcia normalnych godzin służby zostało mniej niż dwanaście godzin, żołnierza zwalnia się z wykonywania zadań służbowych w następnym dniu.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, z wykonywania zadań służbowych zwalnia żołnierza dowódca jednostki wojskowej lub bezpośredni przełożony żołnierza.