§ 7. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  7.
1.
Żołnierze odbywający ćwiczenia i szkolenie poligonowe oraz przebywający w podróży służbowej wykonują zadania służbowe przez czas niezbędny do realizacji celu ćwiczenia lub szkolenia poligonowego albo podróży służbowej, z zapewnieniem prawa do wypoczynku.
2.
Żołnierzom przysługuje jeden dzień wolny od służby za każdy dzień ustawowo i dodatkowo wolny od służby, w którym pełnili oni dyżur lub służbę dyżurną, wykonywali zadania służbowe w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, podczas pobytu na ćwiczeniach, szkoleniu poligonowym, podróży służbowej, a także pobierali naukę w kraju i za granicą w trybie stacjonarnym. Dotyczy to również żołnierzy pełniących służbę na okrętach w portach zagranicznych i na morzu oraz na pomocniczych jednostkach pływających.