§ 5. - Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.161

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  5.
Wykonywanie zadań służbowych, na polecenie dowódcy jednostki wojskowej lub bezpośredniego przełożonego, poza normalnymi godzinami służby albo w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od służby nie może pozbawić żołnierza ośmiogodzinnego wypoczynku na dobę.