[Zadanie własne gminy] - Art. 9a. - Dodatki mieszkaniowe. - Dz.U.2021.2021 t.j. - OpenLEX

Art. 9a. - [Zadanie własne gminy] - Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2021 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2021 r.
Art.  9a.  [Zadanie własne gminy]

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.