[Wejście w życie ustawy] - Art. 21. - Dodatki mieszkaniowe. - Dz.U.2021.2021 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Wejście w życie ustawy] - Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2021 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2021 r.
Art.  21.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1)
art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;
2)
art. 14, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r.