§ 7. - Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.119.570

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 1994 r.