§ 6. - Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.119.570

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.
§  6.
Organ gminy wypłaca dodatek mieszkaniowy zarządcy domu do dnia 10 każdego miesiąca z góry. W tym samym terminie organ wypłaca uprawnionemu ryczałt, o którym mowa w § 3, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.