§ 5. - Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.119.570

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.
§  5.
Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego doręcza się wnioskodawcy i zarządcy domu.