§ 2. - Dodatki mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.119.570

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.
§  2.
1.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, za wydatek na ten cel uznaje się równowartość 7 kilowatogodzin energii elektrycznej według taryfy całodobowej dla gospodarstw domowych na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 42 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
2.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, za wydatek na ten cel uznaje się równowartość 30 kilowatogodzin energii elektrycznej według taryfy całodobowej dla gospodarstw domowych na każdego członka gospodarstwa.