§ 5. - Dodatki funkcyjne pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.34.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z tym, że przepisy § 2 ust. 1 pkt 3 obowiązują od dnia 1 lipca 1950 r., a § 2 ust. 3 - od dnia 1 maja 1951 r.