§ 4. - Dodatki funkcyjne pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.34.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.
§  4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 198).