Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.13.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 stycznia 1921 r.
w przedmiocie dodatków do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych na obszarze okręgów administracyjnych Wołyńskiego, Poleskiego i Nowogródzkiego.

Na podstawie przepisów o dodatku ekonomicznym do piać zasadniczych, zawartych w ustawach z dnia 13 lipca 1-20 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 65. poz. 429 - 436) Rada Ministrów w mysi uchwały swej z dnia 4 stycznia 1921 roku stanowi co następuje:
§  1. Tabelę podziału miejscowości Rzeczypospolitej na klasy celem oznaczania mnożnika dodatku ekonomicznego, ogłoszoną w załączeniu do rozporządzania z dnia 5 sierpnia 1920 r. o dodatkach do płacy zasadniczej funkcjonanuszów państwowych (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 77, poz. 521 załącznik № 6) uzupełnia się w końcu następującem postanowieniem:

"Na ziemiach przyłączonych do Rzeczypospolitej na zasadzie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze 12 października 1920 r. zalicza się:

do klasy II

miasta: Brześć Litewski, Grodno, Kowel, Lidę, Łuck, Równo i Włodzimierz Wołyński,

do klasy III

wszystkie inne miejscowości".

§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.