[Wejście w życie] - Art. 29. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 29. - [Wejście w życie] - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  29.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.