[Zmiany w sposobie określenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia j.s.t. na lata 2023-2025] - Art. 28. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 28. - [Zmiany w sposobie określenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia j.s.t. na lata 2023-2025] - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  28.  [Zmiany w sposobie określenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia j.s.t. na lata 2023-2025]

Do ustalania na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14 nie stosuje się.