[Przekazanie wpłaty z zysku NBP do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] - Art. 24. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 24. - [Przekazanie wpłaty z zysku NBP do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  24.  [Przekazanie wpłaty z zysku NBP do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]
1. 
W roku 2022 nadwyżka, ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270) prognozę wysokości wpłaty części rocznego zysku Narodowego Banku Polskiego (wpłata z zysku NBP), o której mowa w art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 492 i 655), podlega przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19.
2. 
Naczelnik urzędu skarbowego, do którego Narodowy Bank Polski odprowadził wpłatę z zysku, o której mowa w ust. 1, dokona obliczenia kwoty nadwyżki i przekaże ją na rachunek bankowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19, w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. 
Kwota przekazana przez naczelnika urzędu skarbowego, o której mowa w ust. 2, pomniejsza dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP.