[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Dodatek węglowy. - Dz.U.2022.1692 - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Dodatek węglowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1692

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego oraz właściwość organów w tych sprawach.