[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Dodatek osłonowy. - Dz.U.2022.1 - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Dodatek osłonowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego oraz właściwość organów w tych sprawach.