§ 5. - Dodatek kontrolerski dla oficerów Głównej Kontroli Wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.42.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1948 r.
§  5.
Oficerowie delegowani na kurs do szkół wojskowych lub innych formacji wojskowych zatrzymują prawo do dodatku kontrolerskiego tylko do końca tego miesiąca, w którym nastąpiła delegacja.