§ 3. - Dodatek kontrolerski dla oficerów Głównej Kontroli Wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.42.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1948 r.
§  3.
Oficerowie nie pełniący służby z powodu choroby lub urlopu zdrowotnego zatrzymują prawo do dodatku kontrolerskiego przez okres 2 miesięcy, licząc od dnia 1-go następnego miesiąca po zaprzestaniu pełnienia czynności służbowych z powyższych powodów.