§ 7. - Dodatek graniczny dla żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.
§  7.
Do dodatku granicznego stosuje się odpowiednio przepisy artykułów 11-14 i 16-17 dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 59 i Nr 45, poz. 260).