§ 6. - Dodatek graniczny dla żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.
§  6.
Dodatek wypłaca się wraz z uposażeniem za dany miesiąc.