§ 4. - Dodatek graniczny dla żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.
§  4.
Żołnierze nie pełniący służby z powodu choroby lub urlopu dla poratowania zdrowia oraz żołnierze, w stosunku do których wdrożono postępowanie rewizyjno-lekarskie, zatrzymują dodatek graniczny przez 6 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca po zaprzestaniu pełnienia czynności służbowych z powodu choroby, urlopu dla poratowania zdrowia, bądź z powodu wdrożenia postępowania rewizyno-lekarskiego.