§ 3. - Dodatek graniczny dla żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.
§  3.
Wyłączeni od pobierania dodatku granicznego są żołnierze:
a)
pełniący służbę w Departamencie Wojsk Ochrony Pogranicza i innych formacjach Wojsk Ochrony Pogranicza w Warszawie,
b)
pozostający w areszcie śledczym lub zawieszeni w czynnościach służbowych przez czas pobytu w areszcie śledczym lub zawieszenia w czynnościach służbowych,
c)
odbywający karę sądową lub w formacjach karnych,
d)
pozostający na urlopie ponad czas przewidziany dla osób wojskowych,
e)
delegowani do Departamentu Wojsk Ochrony Pogranicza i innych formacyj Wojsk Ochrony Pogranicza w Warszawie, od dnia 1 następnego miesiąca po rozpoczęciu delegacji,
f)
delegowani poza Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza od dnia 1 następnego miesiąca po rozpoczęciu delegacji,
g)
oficerowie i podoficerowie zawodowi delegowani na kurs do szkół wojskowych w ramach Wojsk Ochrony Pogranicza poza miejscem stałego ich pobytu służbowego za czas pozostawania w delegacji.