§ 2. - Dodatek graniczny dla żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.
§  2.
Dodatek powyższy ustala się według następujących stawek miesięcznych:
a)
dla oficerów 25%,
b)
dla podoficerów zawodowych oraz nadterminowych 25%,
c)
dla podoficerów i szeregowców pełniących zasadniczą służbę wojskową 100%

uposażenia według posiadanego stopnia wojskowego łącznie z dodatkiem funkcyjnym.