[Wyrok w postępowaniu grupowym] - Art. 21. - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Wyrok w postępowaniu grupowym] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  21.  [Wyrok w postępowaniu grupowym]
1. 
W sentencji wyroku należy wymienić wszystkich członków grupy lub podgrupy.
2. 
W wyroku zasądzającym świadczenie pieniężne należy ustalić, jaka kwota przypada każdemu członkowi grupy lub podgrupy.
2a. 
Wszyscy członkowie grupy lub podgrupy mogą także zostać wymienieni, wraz z ustaleniem kwot przypadających każdemu z nich, na liście stanowiącej załącznik do wyroku. W takim przypadku w wyroku należy powołać tę listę, a sama lista nie podlega odczytaniu.
3. 
Wyrok prawomocny ma skutek wobec wszystkich członków grupy.