[Przesłuchanie członka grupy lub podgrupy] - Art. 20. - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Przesłuchanie członka grupy lub podgrupy] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  20.  [Przesłuchanie członka grupy lub podgrupy]

Członka grupy lub podgrupy przesłuchuje się w charakterze strony.