[Ograniczenie możliwości cofnięcia pozwu, zrzeczenia się lub ograniczenia roszczenia albo zawarcia ugody] - Art. 19. -... - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Ograniczenie możliwości cofnięcia pozwu, zrzeczenia się lub ograniczenia roszczenia albo zawarcia ugody] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  19.  [Ograniczenie możliwości cofnięcia pozwu, zrzeczenia się lub ograniczenia roszczenia albo zawarcia ugody]
1. 
Cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia oraz zawarcie ugody wymaga zgody więcej niż połowy członków grupy.
2. 
Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia, jak też zawarcie ugody, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo zmierzają do obejścia prawa bądź rażąco naruszają interes członków grupy.