[Niedopuszczalność interwencji ubocznej] - Art. 14. - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Niedopuszczalność interwencji ubocznej] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  14.  [Niedopuszczalność interwencji ubocznej]

Interwencja uboczna członka grupy po stronie powoda jest niedopuszczalna.