[Orzeczenie Sądu Najwyższego w przedmiocie dopuszczalności prowadzenia postępowania grupowego] - Art. 10b. - Dochodzenie... - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 10b. - [Orzeczenie Sądu Najwyższego w przedmiocie dopuszczalności prowadzenia postępowania grupowego] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  10b.  [Orzeczenie Sądu Najwyższego w przedmiocie dopuszczalności prowadzenia postępowania grupowego]

Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną na postanowienie o odrzuceniu pozwu z uwagi na niedopuszczalność postępowania grupowego, może uchylić zaskarżone postanowienie i postanowić o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.