[Wyłączenie ponownego badania dopuszczalności prowadzenia postępowania grupowego] - Art. 10a. - Dochodzenie roszczeń w... - Dz.U.2020.446 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Wyłączenie ponownego badania dopuszczalności prowadzenia postępowania grupowego] - Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.446 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.
Art.  10a.  [Wyłączenie ponownego badania dopuszczalności prowadzenia postępowania grupowego]

Po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, dopuszczalność prowadzenia postępowania grupowego nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania.