Rozdział 7a - (uchylony) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.

Rozdział  7a 

(uchylony)

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).