Art. 92. - [Ustalanie na 2004 r. subwencji] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  92.  [Ustalanie na 2004 r. subwencji]

Przy ustalaniu na 2004 r.:

1)
części równoważącej subwencji ogólnej i wpłat dla gmin, w których wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg i dochody bazowe są wyższe od dochodów przeliczeniowych:
a)
zmniejsza się kwotę wpłat o kwotę nie większą niż część równoważąca subwencji ogólnej oraz
b)
zmniejsza się kwotę części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę zmniejszenia wpłat, o której mowa w lit. a;
2)
części równoważącej subwencji ogólnej i wpłat dla powiatów, w których wskaźnik P jest wyższy od 110% wskaźnika Pp i dochody bazowe są wyższe od dochodów przeliczeniowych:
a)
zmniejsza się kwotę wpłat o kwotę nie większą niż część równoważąca subwencji ogólnej oraz
b)
zmniejsza się kwotę części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę zmniejszenia wpłat, o której mowa w lit. a;
3)
kwoty stanowiącej 30% części regionalnej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 25 ust. 8, i wpłat dla województw, w których wskaźnik W jest wyższy od 110% wskaźnika Ww i dochody bazowe są wyższe od dochodów przeliczeniowych:
a)
zmniejsza się kwotę wpłat o kwotę nie większą niż kwota wchodząca w skład części regionalnej subwencji ogólnej oraz
b)
zmniejsza się kwotę wchodzącą w skład części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę zmniejszenia wpłat, o której mowa w lit. a.