Art. 73. - [Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 rok] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  73.  [Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 rok]

Rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2, na rok 2004 ustala się w wysokości 1%.