Art. 23. - [Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  23.  [Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów]
1. 
Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów określonych w art. 30.
2. 
Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między powiaty w sposób określony w art. 23a.
3. 
(uchylony).