Art. 19. - [Ustawa budżetowa jako akt określający wysokość subwencji ogólnej i wpłat j.s.t. do budżetu] - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  19.  [Ustawa budżetowa jako akt określający wysokość subwencji ogólnej i wpłat j.s.t. do budżetu]

Kwoty przeznaczone na części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz kwoty wpłat, o których mowa w art. 7 ust. 2, odpowiednio dla gmin, powiatów i województw określa ustawa budżetowa.