[Wejście w życie] - Art. 4. - Dni wolne od pracy. - Dz.U.2020.1920 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Wejście w życie] - Dni wolne od pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1920 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.
Art.  4.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.