[Wykonanie ustawy] - Art. 3. - Dni wolne od pracy. - Dz.U.2020.1920 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Wykonanie ustawy] - Dni wolne od pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1920 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.
Art.  3.  [Wykonanie ustawy]

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.