Art. 1. - [Lista dni wolnych od pracy] - Dni wolne od pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1920 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.
Art.  1.  [Lista dni wolnych od pracy]

Dniami wolnymi od pracy są:

1)
dni niżej wymienione:
a)
1 stycznia - Nowy Rok,
b)
6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c)
pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d)
drugi dzień Wielkiej Nocy,
e)
1 maja - Święto Państwowe,
f)
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g)
pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h)
dzień Bożego Ciała,
i)
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j)
1 listopada - Wszystkich Świętych,
k)
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
l)
25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m)
26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
2)
niedziele.