Dni świąteczne. - Dz.U.1924.101.928 - OpenLEX

Dni świąteczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.101.928

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 15 listopada 1924 r.
o dniach świątecznych.

Na mocy art. 1 p. H ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i poprawie gospodarstwa społecznego (Dz. U. R. P. № 71 poz. 687) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 1924 r. stanowią co następuje:
§ 1.  1 Ilość dni świątecznych, wolnych od pracy stosownie do obowiązujących przepisów, ogranicza się do niedziel i następujących dni świątecznych: Nowy Rok (1 stycznia), Trzech Króli (6 stycznia), Trzeciego Maja, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), Wniebowzięcie Najświętszej Marji Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marji Panny (8 grudnia), Boże Narodzenie (25 grudnia), Oczyszczenie Najświętszej Marji Panny (2 lutego), drugi dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Zesłania Ducha Świętego, drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1925 r.
1 § 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 18 marca 1925 r. (Dz.U.25.34.234) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 1925 r.