§ 1. - Diety i koszty przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.98.869

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1932 r.
§  1. 1
Diety ławników sądów pracy i sądów okręgowych oraz ich zastępców, wynoszą w razie udowodnionej utraty zarobku 8 złotych za każde posiedzenie, na które ławnik lub jego zastępca przybył do sądu na podstawie wezwania przewodniczącego (prezesa) sądu.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1932 r. (Dz.U.32.61.578) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 1932 r.