§ 2. - Diety dla członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Dz.U.2010.152.1024 - OpenLEX

§ 2. - Diety dla członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.152.1024

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2010 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.