§ 1. - Diety dla członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Dz.U.2010.152.1024 - OpenLEX

§ 1. - Diety dla członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.152.1024

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2010 r.
§  1.
Za wykonywanie zadań członkowie Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu otrzymują miesięczne diety w wysokości 3.950 zł.