§ 1. - Dieta dla członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Dz.U.2016.978 - OpenLEX

§ 1. - Dieta dla członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.978

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2016 r.
§  1.
Za wykonywanie zadań członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu otrzymuje miesięczną dietę w wysokości 3500 zł.