[Czyny diagnostów laboratoryjnych popełnione przed wejściem w życie ustawy rozpoznawane w trybie postępowania dyscyplinarnego]... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Czyny diagnostów laboratoryjnych popełnione przed wejściem w życie ustawy rozpoznawane w trybie postępowania dyscyplinarnego] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  76.  [Czyny diagnostów laboratoryjnych popełnione przed wejściem w życie ustawy rozpoznawane w trybie postępowania dyscyplinarnego]

Czyny diagnostów laboratoryjnych popełnione przed wejściem w życie ustawy, które stanowią wykroczenie zawodowe, a postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej w tej sprawie, do dnia wejścia w życie ustawy, nie zostało wszczęte, podlegają rozpoznaniu w trybie postępowania dyscyplinarnego, o którym mowa w ustawie.