[Zakaz ubiegania się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych przez osoby, wobec których nie zakończono postępowania w... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Zakaz ubiegania się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych przez osoby, wobec których nie zakończono postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  75.  [Zakaz ubiegania się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych przez osoby, wobec których nie zakończono postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej]

Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy są obwinione o popełnienie wykroczenia zawodowego w rozumieniu dotychczasowych przepisów, a postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej w tej sprawie nie zostało zakończone, nie mogą ubiegać się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie.