[Publikacja orzeczenia o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania] - Art. 66. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Publikacja orzeczenia o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  66.  [Publikacja orzeczenia o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania]

Na wniosek diagnosty laboratoryjnego orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania w jego sprawie, z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej, podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu.