[Kontynuowanie postępowania dyscyplinarnego po śmierci obwinionego] - Art. 64. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 64. - [Kontynuowanie postępowania dyscyplinarnego po śmierci obwinionego] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  64.  [Kontynuowanie postępowania dyscyplinarnego po śmierci obwinionego]

W razie śmierci obwinionego diagnosty laboratoryjnego przed ukończeniem postępowania dyscyplinarnego toczy się ono nadal, jeżeli tego zażąda małżonek obwinionego, jego krewny w linii prostej, brat lub siostra w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu obwinionego.