[Treść kasacji; przymus adwokacko-radcowski] - Art. 58e. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 58e. - [Treść kasacji; przymus adwokacko-radcowski] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  58e.  [Treść kasacji; przymus adwokacko-radcowski]
1. 
W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie.
2. 
Kasacja wnoszona przez podmioty, o których mowa w art. 58b ust. 1 pkt 1-3, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym albo pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.